Počasie v túto dobu v iných dňoch


Stránka porovnáva základné namerané údaje s dátami nameranými v minulých dňoch v rovnakom čase. Informácie sú priebežne aktualizované, iba v čase od 21:00 do 07:00   hod. nemusia byť aktuálne a v takom prípade stránka zachytáva stav v okamihu jej poslednej aktualizácie. K doplneniu chýbajúcich údajov dôjde vždy po novom spustení programu. Pretože zrážkomer nie je vyhrievaný, pri teplotách pod bodom mrazu môžu byť údaje o zrážkach skreslené, a preto nie sú zobrazované.


Porovnanie poveternostných podmienok v čase 00:40:01 hod. dňa 02.07.2022:
Stav počasia teraz včera
Teplota vzduchu 21,5 °C 19,5 °C
Rýchlosť vetra (priemerná) 0,0 km/h 0,4 km/h
Náraz vetra 0,0 km/h 3,6 km/h
Rýchlosť vetra (okamžitá) 0,0 km/h 2,5 km/h
Smer vetra (priemerný)
Smer vetra (okamžitý) 360° 360°
Chlad vetra 21,5 °C 19,5 °C
Rosný bod 15,6 °C 13,0 °C
Teplotný index 21,5 °C 19,5 °C
Vlhkosť vzduchu 69 % 66 %
Tlak vzduchu 1017,8 hPa 1016,2 hPa
Zrážky od polnoci 0,0 mm 0,0 mm
Stav počasia pred dvomi dňami pred tromi dňami
Teplota vzduchu 20,6 °C 20,3 °C
Rýchlosť vetra (priemerná) 0,8 km/h 2,2 km/h
Náraz vetra 3,6 km/h 5,0 km/h
Rýchlost vetra (okamžitá) 2,5 km/h 1,1 km/h
Smer vetra (priemerný)
Smer vetra (okamžitý) 360° 360°
Chlad vetra 20,6 °C 20,3 °C
Rosný bod 14,7 °C 14,9 °C
Teplotný index 20,6 °C 20,3 °C
Vlhkosť vzduchu 69 % 71 %
Tlak vzduchu 1017,0 hPa 1020,4 hPa
Zrážky od polnoci 0,0 mm 0,0 mm
Stav počasia pred piatimi dňami pred týždňom
Teplota vzduchu 18,0 °C 16,1 °C
Rýchlosť vetra (priemerná) 2,7 km/h 2,7 km/h
Náraz vetra 8,6 km/h 9,7 km/h
Rýchlosť vetra (okamžitá) 3,6 km/h 5,0 km/h
Smer vetra (priemerný)
Smer vetra (okamžitý) 360° 360°
Chlad vetra 18,0 °C 16,1 °C
Rosný bod 14,1 °C 8,1 °C
Teplotný index 18,0 °C 16,1 °C
Vlhkosť vzduchu 78 % 59 %
Tlak vzduchu 1020,4 hPa 1015,4 hPa
Zrážky od polnoci 0,0 mm 0,0 mm

Poznámka:
Zrážky od polnoci znamená celkový úhrn zrážok od polnoci príslušného zobrazeného dňa do okamihu zodpovedajúcemu času zobrazenia v príslušnom dni.

Posledná aktualizácia:
02.07.2022 0:40:01 hod.

Vytvorené v programe
Cumulus verzia 1.9.4 (10992)