Počasie v túto dobu v iných dňoch


Stránka porovnáva základné namerané údaje s dátami nameranými v minulých dňoch v rovnakom čase. Informácie sú priebežne aktualizované, iba v čase od 21:00 do 07:00   hod. nemusia byť aktuálne a v takom prípade stránka zachytáva stav v okamihu jej poslednej aktualizácie. K doplneniu chýbajúcich údajov dôjde vždy po novom spustení programu. Pretože zrážkomer nie je vyhrievaný, pri teplotách pod bodom mrazu môžu byť údaje o zrážkach skreslené, a preto nie sú zobrazované.


Porovnanie poveternostných podmienok v čase 13:05:01 hod. dňa 04.03.2021:
Stav počasia teraz včera
Teplota vzduchu 8,7 °C 12,4 °C
Rýchlosť vetra (priemerná) 0,6 km/h 6,5 km/h
Náraz vetra 5,0 km/h 12,2 km/h
Rýchlosť vetra (okamžitá) 2,5 km/h 5,0 km/h
Smer vetra (priemerný) 317° 94°
Smer vetra (okamžitý) 315° 90°
Chlad vetra 8,7 °C 12,1 °C
Rosný bod -4,5 °C -10,6 °C
Teplotný index 8,7 °C 12,4 °C
Vlhkosť vzduchu 39 % 19 %
Tlak vzduchu 1016,9 hPa 1029,0 hPa
Zrážky od polnoci 0,0 mm 0,0 mm
Stav počasia pred dvomi dňami pred tromi dňami
Teplota vzduchu 9,7 °C 9,2 °C
Rýchlosť vetra (priemerná) 6,7 km/h 5,3 km/h
Náraz vetra 12,2 km/h 17,3 km/h
Rýchlost vetra (okamžitá) 5,0 km/h 9,7 km/h
Smer vetra (priemerný) 341° 324°
Smer vetra (okamžitý) 90° 270°
Chlad vetra 9,0 °C 8,8 °C
Rosný bod -6,6 °C -16,1 °C
Teplotný index 9,7 °C 9,2 °C
Vlhkosť vzduchu 31 % 15 %
Tlak vzduchu 1033,4 hPa 1032,5 hPa
Zrážky od polnoci 0,0 mm 0,0 mm
Stav počasia pred piatimi dňami pred týždňom
Teplota vzduchu 6,0 °C 12,1 °C
Rýchlosť vetra (priemerná) 12,7 km/h 2,9 km/h
Náraz vetra 30,6 km/h 8,6 km/h
Rýchlosť vetra (okamžitá) 30,6 km/h 8,6 km/h
Smer vetra (priemerný) 141° 340°
Smer vetra (okamžitý) 135° 292°
Chlad vetra 3,4 °C 12,1 °C
Rosný bod -10,3 °C -2,9 °C
Teplotný index 6,0 °C 12,1 °C
Vlhkosť vzduchu 30 % 35 %
Tlak vzduchu 1030,2 hPa 1033,4 hPa
Zrážky od polnoci 0,0 mm 0,0 mm

Poznámka:
Zrážky od polnoci znamená celkový úhrn zrážok od polnoci príslušného zobrazeného dňa do okamihu zodpovedajúcemu času zobrazenia v príslušnom dni.

Posledná aktualizácia:
04.03.2021 13:05:01 hod.

Vytvorené v programe
Cumulus verzia 1.9.4 (10992)