Počasie v túto dobu v iných dňoch


Stránka porovnáva základné namerané údaje s dátami nameranými v minulých dňoch v rovnakom čase. Informácie sú priebežne aktualizované, iba v čase od 21:00 do 07:00   hod. nemusia byť aktuálne a v takom prípade stránka zachytáva stav v okamihu jej poslednej aktualizácie. K doplneniu chýbajúcich údajov dôjde vždy po novom spustení programu. Pretože zrážkomer nie je vyhrievaný, pri teplotách pod bodom mrazu môžu byť údaje o zrážkach skreslené, a preto nie sú zobrazované.


Porovnanie poveternostných podmienok v čase 23:45:01 hod. dňa 28.01.2023:
Stav počasia teraz včera
Teplota vzduchu -4,8 °C -1,5 °C
Rýchlosť vetra (priemerná) 0,0 km/h 0,0 km/h
Náraz vetra 0,0 km/h 0,0 km/h
Rýchlosť vetra (okamžitá) 0,0 km/h 0,0 km/h
Smer vetra (priemerný)
Smer vetra (okamžitý) 360° 360°
Chlad vetra -4,8 °C -1,5 °C
Rosný bod -10,9 °C -6,2 °C
Teplotný index -4,8 °C -1,5 °C
Vlhkosť vzduchu 62 % 70 %
Tlak vzduchu 1021,1 hPa 1015,2 hPa
Stav počasia pred dvomi dňami pred tromi dňami
Teplota vzduchu -1,2 °C 0,4 °C
Rýchlosť vetra (priemerná) 0,0 km/h 0,0 km/h
Náraz vetra 0,0 km/h 0,0 km/h
Rýchlost vetra (okamžitá) 0,0 km/h 0,0 km/h
Smer vetra (priemerný)
Smer vetra (okamžitý) 360° 360°
Chlad vetra -1,2 °C 0,4 °C
Rosný bod -6,5 °C -3,9 °C
Teplotný index -1,2 °C 0,4 °C
Vlhkosť vzduchu 67 % 73 %
Tlak vzduchu 1015,6 hPa 1022,3 hPa
Stav počasia pred piatimi dňami pred týždňom
Teplota vzduchu -1,5 °C -1,5 °C
Rýchlosť vetra (priemerná) 0,0 km/h 0,0 km/h
Náraz vetra 0,0 km/h 0,0 km/h
Rýchlosť vetra (okamžitá) 0,0 km/h 0,0 km/h
Smer vetra (priemerný)
Smer vetra (okamžitý) 360° 360°
Chlad vetra -1,5 °C -1,5 °C
Rosný bod -4,0 °C -4,7 °C
Teplotný index -1,5 °C -1,5 °C
Vlhkosť vzduchu 83 % 79 %
Tlak vzduchu 1029,7 hPa 1017,4 hPa

Poznámka:
Zrážky od polnoci znamená celkový úhrn zrážok od polnoci príslušného zobrazeného dňa do okamihu zodpovedajúcemu času zobrazenia v príslušnom dni.

Posledná aktualizácia:
28.01.2023 23:45:01 hod.

Vytvorené v programe
Cumulus verzia 1.9.4 (10992)