Ako bolo dnes pred niekoľkými hodinami


Stránka porovnáva základné namerané údaje s dátami nameranými v minulých dňoch v rovnakom čase. Informácie sú priebežne aktualizované, iba v čase od 21:00 do 07:00   hod. nemusia byť aktuálne a v takom prípade stránka zachytáva stav v okamihu jej poslednej aktualizácie. K doplneniu chýbajúcich údajov dôjde vždy po novom spustení programu. Pretože zrážkomer nie je vyhrievaný, pri teplotách pod bodom mrazu môžu byť údaje o zrážkach skreslené, a preto nie sú zobrazované.


Porovnanie poveternostných podmienok v čase 18:40:01 hod. dňa 24.01.2022:
Stav počasia teraz pred hodinou
Teplota vzduchu -6,9 °C -4,6 °C
Rýchlosť vetra (priemerná) 0,0 km/h 1,7 km/h
Náraz vetra 3,6 km/h 5,0 km/h
Rýchlosť vetra (okamžitá) 0,0 km/h 2,5 km/h
Smer vetra (priemerný) 259° 256°
Smer vetra (okamžitý) 180° 270°
Chlad vetra -6,9 °C -4,6 °C
Rosný bod -19,1 °C -18,8 °C
Index horka -6,9 °C -4,6 °C
Vlhkosť vzduchu 37 % 32 %
Tlak vzduchu 1032,6 hPa 1032,3 hPa
Stav počasia pred 2 hodinami pred 3 hodinami
Teplota vzduchu -2,6 °C -1,7 °C
Rýchlosť vetra (priemerná) 5,7 km/h 6,6 km/h
Náraz vetra 12,2 km/h 13,3 km/h
Rýchlosť vetra (okamžitá) 3,6 km/h 6,1 km/h
Smer vetra (priemerný) 85° 90°
Smer vetra (okamžitý) 292° 360°
Chlad vetra -4,9 °C -4,2 °C
Rosný bod -20,4 °C -17,8 °C
Index horka -2,6 °C -1,7 °C
Vlhkosť vzduchu 24 % 28 %
Tlak vzduchu 1032,2 hPa 1032,2 hPa
Stav počasia pred 6 hodinami pred 12 hodinami
Teplota vzduchu -4,9 °C -14,8 °C
Rýchlosť vetra (priemerná) 2,5 km/h 0,0 km/h
Náraz vetra 6,1 km/h 0,0 km/h
Rýchlosť vetra (okamžitá) 5,0 km/h 0,0 km/h
Smer vetra (priemerný) 336°
Smer vetra (okamžitý) 270° 225°
Chlad vetra -4,9 °C -14,8 °C
Rosný bod -17,0 °C -25,1 °C
Teplotný index -4,9 °C -14,8 °C
Vlhkosť vzduchu 38 % 41 %
Tlak vzduchu 1032,7 hPa 1032,7 hPa

Poznámka:
Zrážky od polnoci znamená celkový úhrn zrážok od polnoci príslušného zobrazeného dňa do okamihu zodpovedajúcemu času zobrazenia v príslušnom dni.

Posledná aktualizáia:
24.01.2022 18:40:01 hod.

Vytvorené v programe
Cumulus verzia 1.9.4 (10992)